Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Rada Powiatu Przemyskiego uchwaliła jednogłośnie budżet na 2021 rok!

Dnia 30 grudnia 2020 r. na XXXIII posiedzeniu Rady Powiatu Przemyskiego VI kadencji 2018 – 2023 przyjęto jednogłośnie uchwałę budżetową Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

Sesja odbyła się w systemie zdalnym. Na 19 osobowy skład rady w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Głosowanie tradycyjnie i zgodnie z porządkiem obrad poprzedzone zostało prezentacją uchwały, którą przedstawił Jan Pączek Starosta Przemyski, omawiając najważniejsze aspekty projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, następnie Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu Przemyskiego przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, apo niej Zbigniew Blecharczyk Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej pozytywną opinię komisji. Przed głosowaniem odbyła się krótka dyskusja, która przebiegała w merytorycznej i bardzo rzeczowej atmosferze. Starosta Przemyski, jak również Przewodniczący Powiatu Przemyskiego wyrazili opinię, iż budżet jest zaplanowany rozważnie z naciskiem na ostrożność. Zaznaczając jednocześnie, że sytuacja budżetowa Powiatu Przemyskiego jest obiektywnie rzecz biorąc dobra, a w trakcie trwania roku budżetowego będzie się reagować na bieżące potrzeby i ewentualne zmiany. Podkreślali, iż Powiat Przemyski nie posiada żadnych długów ani długoterminowych kredytów. Po stronie dochodów budżet Powiatu Przemyskiego zamyka się w kwocie: 51 287 025 zł, w tym dochody bieżące zaplanowane zostały na poziomie 50 918 191 zł, a dochody majątkowe na poziomie 368 804,34 zł. Wydatki natomiast wynoszą 53 208 745 zł, w związku z czym deficyt wynosi 1 921 720 zł i pokryty zostanie z niewykorzystanych środków w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720 zł, natomiast pozostały milion pokryty zostanie z nadwyżki środków finansowych z lat ubiegłych. Tym samym zarówno dochody jak i wydatki pozostaną na takim samym poziomie. Radni Powiatu Przemyskiego byli jednomyślni i zaakceptowali go jednogłośnie podczas głosowania. Po przyjęciu uchwały budżetowej na 2021 rok Jan Pączek Starosta Przemyski oraz Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego podziękowali członkom Zarządu i Rady Powiatu Przemyskiego oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Przemyślu za zaangażowanie i jednomyślność.

Na tym samym posiedzeniu Rady Powiatu Przemyskiego podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego, która również uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej jak Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Powiatu Przemyskiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Sesja była też doskonałą okazją do posumowań kończącego się roku oraz okazją do złożenia życzeń. Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego w Przemyślu za bardzo dobrą współpracę w 2020 roku, podkreślił, iż był to trudny rok, który rozpoczął się bardzo źle, bo informacją o przymusowej restrukturyzacji Banku Spółdzielczego w Sanoku, w którym Powiat Przemyski miał ulokowane środki, w wyniku której stracił ponad 3 miliony złotych. Kolejne miesiące nie okazały się łaskawsze z uwagi na epidemię koronawirusa a latem nawiedziły nas powodzie, w których najbardziej ucierpiało 4 gminy: Dubiecko i Bircza oraz w mniejszym stopniu Krzywcza i Fredropol. Jednakże jak podkreślił Przewodniczący były dobre momenty szczególnie, te w których jako Powiat Przemyski otrzymaliśmy wiele słów solidarności i wsparcia od innych samorządów w Polsce. Ponad 30 z nich udzieliło Powiatowi Przemyskiemu finansowego wsparcia na rzecz usuwania skutków powodzi, to także w tym roku w zasadzie w jego końcówce udało się w dobrym zdrowiu po półrocznej przerwie powrócić do pracy Staroście Przemyskiemu z czego się wszyscy cieszymy. Słowa uznania i gratulacje skierował Wojciech Bobowski do władz Gminy Dubiecko, w związku z tym, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. Dubiecko uzyskało prawa miejskie, to także dobra wiadomość dla Powiatu Przemyskiego, jesteśmy z tego dumni i składamy gratulacje, wierzymy, że i za jakiś czas i Bircza uzyska prawa miejskie i będzie kolejnym miastem w Powiecie Przemyskim – podkreślił. Przewodniczący złożył też gratulacje radnemu Zbigniewowi Blecharczykowi, byłemu wieloletniemu Wójtowi Gminy Dubiecko, który nie ukrywał wzruszenia i radości z tego faktu, iż ziściły się marzenia wielu mieszkańców Dubiecka. Jan Pączek Starosta Przemyski złożył wszystkim serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Powiatu Przemyskiego w mijającym rokuoraz serdeczne życzenia z nadzieję, że 2021 będzie dobrym rokiem, że epidemia nas opuści a zdrowia nam nie braknie. Życzył również, aby ten trudny czas dla wszystkich, skończył się jak najszybciej, a życie społeczne powróciło do wcześniejszych zasad, bo wszyscy bardzo potrzebujemy normalności w kontaktach międzyludzkich.

Oprac. M. Dachnowicz

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30