Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Rada Powiatu Przemyskiego uchwaliła jednogłośnie budżet na 2023 rok.

Oprac.: M. Dachnowicz

 

Dochody wyniosą 78 017 140,63 zł, a wydatki 116 896 709,12 zł. Deficyt w wysokości 38 879 568,49 zł pokryją przychody z wolnych środków w wysokości 1 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 556,29 zł oraz z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 36 950 012,20 zł.
Starosta przemyski Jan Pączek prezentując najważniejsze założenia uchwały budżetowej, na samym wstępie podkreślił dobre rezultaty, będące efektem dotychczasowej polityki finansowej prowadzonej przez powiat.
Starosta przedstawił najistotniejsze plany inwestycyjne na 2023 rok. Znalazły się w wśród nich inwestycje nowe jak i te, które zostały rozpoczęte w roku 2022 i będą kontynuowane w nadchodzącym roku.
W kontynuowanych starosta przemyski wymienił następujące inwestycje:
– „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – wkład własny tej inwestycji to 12 000 000, 00 zł.
– Przebudowa dachów budynków: urzędu i jednostek podległych przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 3 590 450, 65 – dofinansowanej z Polskiego Ładu.
W nowych natomiast znalazły się takie inwestycje jak:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – całość inwestycji wyniesie 7 500 000,00 zł z czego powiat przemyski otrzymał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu na kwotę 5 000 000,00 zł.
– „Przebudowa mostu JN101003116 w m. Bachów” – 5 000 000,00 zł.
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze” – całość inwestycji planowana jest w wysokości 3 800 000,00 zł z czego powiat przemyski uzyskał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu kwotę 2 000 000,00 zł.
– „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079 Brzuska – Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998” przy wkładzie własnym w wysokości 3 000 000,00 zł.
– Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 1 214 625,00 zł przy możliwym pozyskaniu środków zewnętrznych w obiektach w Huwnikach, Nienadowej i Huwnikach.
– Zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych remont 4 mostów powiatowych wykonanych zasobami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, w Makowej, Hnatkowicach, Średniej i Przedmieściu Dubieckim na które zaplanowano kwotę blisko 2 ml zł. – zakończył wyliczanie starosta przemyski Jan Pączek.
Sesje powiatu przemyskiego zazwyczaj przebiegają w spokojnej, merytorycznej atmosferze, ale ostatnia sesja podczas, której jednogłośnie uchwalono budżet panowała niezwykła jedność. Przedstawiciele klubów w powiatowej radzie wypowiedzieli się pod adresem starosty przemyskiego, całego zarządu powiatu przemyskiego oraz wszystkich pracowników urzędu w samych pozytywnych słowach. Wśród, których nie brakło gratulacji, słów uznania i życzeń, aby ambitnie zaplanowany budżet udało się w 2023 r. zrealizować. Głos zabrali nie tylko członkowie rady ale także zaproszeni goście; w osobach przewodniczącego rady miejskiej w Przemyślu Roberta Bala, wójta gminy Stubno Ryszarda Adamskiego, wójta gminy Bircza Grzegorza Gągoli, którzy także dziękowali za doskonałą współpracę z władzami powiatu jak również z urzędnikami w roku ubiegłym. Oddzielne słowa podziękowania dla współpracowników w radzie jak również dla urzędników Starostwa Powiatowego w Przemyślu złożył starosta przemyski Jan Pączek oraz przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobowski. Nie brakło też serdecznych życzeń na Nowy 2023 Rok.
Szczegóły: http://powiatprzemyski.esesja.pl/…/tekst-jednolity…

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30