Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Radni Powiatu Przemyskiego zaskoczeni i oburzeni działaniami Burmistrza i Rady Miejskiej Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

Oprac.: M. Dachnowicz

 

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Chodzi o powiększenie gminy o część terytorium gminy Bircza obejmującego obręb geodezyjny Krajna i działkę nr 1/1 położoną w obrębie geodezyjnym Wola Korzeniecka. Na tym obszarze znajduje się pas startowy lądowiska/lotniska. Łącznie jest to obszar około 340 hektarów.

O działaniach bieszczadzkiego samorządu, poinformował radnych na ostatniej zdalnej sesji Powiatu Przemyskiego Przewodniczący Rady Wojciech Bobowski. W części dotyczącej wolnych wniosków odczytał wpis Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza zamieszczony na jego oficjalnym facebookowym fanpagu, w którym informuje On opinię publiczną o przystąpieniu do procedury  zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne. W wpisie tym, możemy przeczytać: „(…) Proponuję, abyśmy powiększyli obszar gminy o ten teren. Każdy port lotniczy, a w szczególności ten znajdujący się na obszarze turystycznym, powoduje rozwój tego terenu. Idealnym przykładem jest nasze węgierskie miasto partnerskie Heviz, gdzie kilku tysięczne miasto posiadając swój port lotniczy stało się drugą- po Budapeszcie- destynacją turystyczną na Węgrzech.

Myśląc o rozwoju strategicznym naszej gminy musimy również myśleć właśnie o takich inwestycjach. To inwestycje, które swój wpływ na gospodarkę mają w perspektywie wielu lat. Dodatkowym aspektem tej zmiany jest zwiększenie dochodów podatkowych gminy.

Zachęcam mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach społecznych procedury zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne. Za uchwałą w trakcie dzisiejszej sesji głosowało 12 radnych, zaś 2 wstrzymało się od głosu (przewodnicząca Komisji budżetu i finansów Pani Anna Buczek oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Urban).”

 

Po odczytaniu wpisu Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Wojciech Bobowski wyraził słowa zdziwienia i głębokiego zaniepokojenia podjętą inicjatywą władz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne zmierzającą do przejęcia części terenów gminy Bircza. Podkreślił, iż jest to uchwała bezprecedensowa, której intencją jest odebranie terenu gminy Bircza dlatego, że jest tam lotnisko, z którego można czerpać dochody, jednocześnie odbierając taką możliwość samorządowi gminy Bircza. Przewodniczący stanowczo zaprzeczył jakoby gmina Bircza nie umiała wykorzystać terenu lotniska wskazując, że już od roku 1999 czyniono starania o jego przejęcie od skarbu państwa: „Pamiętam to doskonale, byłem wówczas radnym, później Przewodniczącym Rady Gminy Bircza. Podjęto wiele czynności podczas trwania kadencji zarówno Wójta Józefa Żydownika, a później Jerzego Góralewicza. Były wyjazdy do dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i do Wojewody Podkarpackiego, niestety bezskuteczne, gdyż Lasy Państwowe teren wydzierżawiły Hotelowi Arłamów”. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na pewien trend nowoczesnych wojen hybrydowych „może zacznie się tu teraz wojna hybrydowa pomiędzy samorządami? Bircza przeżyła  trzy obrony w 1945 i 1946 roku, w 2017 r. znowu została zaatakowana przez zdjęcie tablicy z napisem Bircza  z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a w grudniu roku 2021 sąsiednia gmina przeprowadza 5 atak na Birczę”. (…) Jeżeli Gmina i Miasto Ustrzyki Dolne wraz z Burmistrzem mają jakieś propozycje do wykorzystania tego terenu to w naturalny sposób należałoby rozmawiać, są różne formy prowadzenia działalności, które można by było podjąć. Od rozmów należałoby zacząć.”

Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Władysław Maciupa, który w ostrych, dosadnych słowach na gorąco skomentował działania samorządu Ustrzyk Dolnych, sugerując potrzebę zwołania sesji i wspólnego wypracowania petycji, którą skierowano by do przedstawicieli Parlamentu RP, „żeby się nie okazało, że po to Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne umarzał podatki Hotelowi Arłamów, żeby (…) w Warszawie załatwiono mu przejęcie terenu lotniska, to działanie zbliżone jest do działań Putina względem Ukrainy”.

Starosta Przemyski Jan Pączek także nie krył swojego zdumienia dla śmiałych planów samorządu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne; „jestem tematem najbardziej zaskoczony z Was wszystkich, z tego względu, że stosunkowo niedawno byłem na spotkaniu, gdzie rozważaliśmy przejęcie tej nieruchomości przez Powiat Przemyski. Nieruchomości, która w tej chwili jest w trwałym zarządzie Lasów Państwowych, a organem kompetentnym  do wygaszenia trwałego zarządu dla wspomnianej nieruchomości Lasom Państwowym jest Starosta Przemyski. Wyraziliśmy wstępnie chęć przejęcia, oczywiście po uprzednim wygaszeniu trwałego zarządu Lasom Państwowym, a następnie przejęcia jej na własność Powiatu Przemyskiego.

Dla Starosty Przemyskiego takie działanie jest również bezprecedensowe i zdumiewające; „równie dobrze Powiat Przemyski mógłby wystąpić z procedurą przejęciaArłamowa” – podsumował Starosta Przemyski.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30