Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Single

Razem na EURO 2012

25 listopada 2011 r. na wyjazdowej sesji Rady Powiatu Przemyskiego podczas posiedzenia Rejonowej Rady w Pustomytach podpisany został Protokół Wykonawczy do Umowy Transgranicznej między Powiatem Przemyskim i Rejonem Pustomyty na lata 2012 i 2013. Nasza współpraca trwa już od 3 lat. Co roku wspólnie przyjmujemy do realizacji działania z zakresu pisania i realizacji wspólnych projektów unijnych, edukacji, kultury, gospodarki oraz sportu. W 2011 r. złożyliśmy wspólny projekt w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy”
Wartość projektu : 515 000 EURO

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa drogowego na terenach bezpośrednio przylegających do granicy na terenie powiatu przemyskiego po stronie polskiej i stadionu mistrzostw Euro 2012 w powiecie pustomytskim na Ukrainie.

Cele szczegółowe projektu to:
– poprawa infrastruktury komunikacyjnej w powiece przemyskimi pusomytowskim,
– zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
– stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia,
– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez polepszenie jakości dróg,
– wyrównanie standardów jakości dróg w regionie do poziomu europejskiego,
– zapobieganie dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu, wynikającej z utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju i restrukturyzacji, poprzez poprawę jakości usług transportowych,
– stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm oraz rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych.

 

 

Radni Powiatu Przemyskiego mieli również możliwość zwiedzić stadion we Lwowie, czwartą arenę na Ukrainie na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa EURO 2012.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30