Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO PN. STROIK ŚWIĄTECZNY

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Przemyślu
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

Jury będzie zwracało uwagę na:
–   oryginalność kompozycji,
–   estetykę wykonania,
–   wykorzystanie materiałów naturalnych,
–   wkład pracy,
–   samodzielność wykonania,
–   kolorystykę

Cele konkursu:
–   kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
–  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
–   pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
–   prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na szczeblu powiatu

Warunki uczestnictwa
–   konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów powiatu      przemyskiego,
–   prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 
1. klasy IV – VI szkoły podstawowe 
2. klasy I – III gimnazjum,
–   każda szkoła może dostarczyć tylko 3 prace z każdej kategorii,
–   każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

Termin i miejsce nadsyłania prac:
–   prace można składać osobiście lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2009 roku /piątek/ na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe, Plac Dominikański 3, 37 – 700 Przemyśl / II piętro p. 91 lub 87/ z dopiskiem: ,,Konkurs – Stroik świąteczny”. W przypadku prac nadesłanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników:
–   Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2009 roku /czwartek/ o godz. 10.30
w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, II piętro, sala nr 62/

Nagrody:
–   Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
–   Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy.
Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30