Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl rozpoczęła realizację projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r.
 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.
 
Całkowita wartość projektu: 28 926 245,39 PLN
Wartość dofinansowania: 19 772 481,04 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:
1. Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.
Autobusy spełniające normę emisji spalin EURO VI będą wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
2. Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.
Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo planuje się montaż system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).
3. Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).
Rozbudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.
4. Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:
        4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 86 Sielecka I – kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 91 Lwowska – Most – kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 116 Pasteura – kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 6A Monte Cassino – Wiadukt – kier. Szpital (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 83 Sielecka – Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 96 Lwowska – Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 98 Lwowska – Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 108 Bakończycka – Szkoła (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 117 Topolowa – WORD – kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 118 Topolowa – Budowlanych – kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)
       • przystanek nr 121 Monte Cassino – Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).
Całkowita wartość: 26 883 067,00 PLN
Dofinansowanie: 18 035 779,45 PLN
 
Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).
Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice – Orzechowce na rondo, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę chodników dla pieszych, przebudowę istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.
Całkowita wartość: 1 201 500,00 PLN
Dofinansowanie: 1 021 274,97 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:
1. Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).
Zatoki autobusowe będą usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron będą wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron będą również wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce zostaną umieszczone wiaty przystankowe.
Całkowita wartość: 841 678,39 PLN
Dofinansowanie: 715 426,62 PLN
 
W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
 
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w IV kwartale 2018 r.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30