Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Uchwalono budżet na 2020 rok

30 grudnia 2019 roku odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Przemyskiego. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.  Z 17 radnych obecnych na sali 16 było za, zaś jeden wstrzymał się. Głosów sprzeciwu nie było. Podstawowe parametry budżetu to: dochody – 53 455 433 zł oraz wydatki – 55 017 758 zł. Półtoramilionowy deficyt powiatu pokryty będzie z nadwyżki z lat ubiegłych. Zdecydowaną większość wydatków budżetowych stanowią wydatki inwestycyjne, które będą realizowane na terenie poszczególnych gmin. Inwestycje powiatowe w 2020 roku to m.in.:

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica (wkład własny powiatu – 1 500 000 zł),

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce (wartość zadania 3 189 371 zł),

– Przebudowa mostu nr JNI 01003127 w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w miejscowości Walawa (wartość zadania – 1 378 910 zł),

– Modernizacja mostu w Sufczynie – 2 000 000 zł,

– Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 544 893 zł,

– Modernizacja nawierzchni wokół budynku DPS w Huwnikach – 286 409 zł,

– Remonty mostów: w ciągu drogi powiatowej Stubno – Kalników most nr JNI 01003125 – wartość 300 000 zł, remont mostu nr JNI 01003104 w Birczy 300 000 zł, remont mostu nr JNI 01003135 w ciągu drogi powiatowej Hermanowice – Stanisławczyk – wartość zadania 300 000 zł oraz remont mostów nr JNI 01003108 i JNI 01003109 w ciągu drogi powiatowej Bircza – Huwniki – Granica Państwa 100 000 zł.

Wśród pozostałych wydatków warto zwrócić uwagę na dotacje na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Przemyskiego. Kwota przeznaczona na wsparcie działań stowarzyszeń to 60 000 zł. Ważną pozycją w budżecie są również wydatki na oświatę i wychowanie – 4 452 354 zł, inwestycje w ochronę zdrowia – 477 487 zł, pomoc społeczna – 6 099 221 zł i na kulturę 182 452 zł. Powiat Przemyski realizował będzie za pomocą swoich jednostek szereg programów edukacyjnych, zdrowotnych, opiekuńczych, sportowych, wychowawczych itp., między innymi projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczo – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, o wartości 31 200 zł, czy nieodpłatna pomoc prawna – 198 000 zł.

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30