Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Usuwanie zniszczeń po nawałnicach

Po nawałnicach, które przeszły przez powiat przemyski w dniach 21-24 oraz 26-29 czerwca poszkodowane zostały Gminy Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krzywcza, Żurawica oraz Przemyśl. Największe straty oraz zniszczenia dotknęły Gminę Dubiecko oraz Gminę Bircza. Na terenie Gminy Dubiecko w sumie poszkodowanych zostało 250 budynków, w tym 200 budynków mieszkalnych i 50 budynków gospodarczych, w tym 1 dom nadaje się do rozbiórki. Na bieżąco Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szacuje straty w gospodarstwach domowych oraz wypłaca zasiłki celowe.

Na terenie Gminy Bircza zostało zalanych 98 budynków mieszkalnych, w tym 1 dom nadaje się do rozbiórki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco szacuje straty oraz wypłaca zasiłki celowe.

Na terenie Gminy Krzywcza zalanych zostało ok 200 ha pól uprawnych, 10 budynków gospodarczych oraz 9 budynków mieszkalnych. Powołana gminna komisja szacuje straty.

W infrastrukturze drogowo- mostowej gminnej i powiatowej oraz gminnej infrastrukturze komunalnej straty są bardzo duże, nadal szacowane, ale można wstępnie wskazać, że na terenie Gminy Bircza – na chwilę obecną jest to 2 mln zł i nadal trwa szacowanie, uszkodzone wodociąg i oczyszczalnia zostały bardzo wstępnie oszacowane na kwotę ok 5 mln zł. Na terenie Gminy Dubiecko – na chwilę obecną jest to 2 mln zł i również nadal trwa szacowanie. Straty powiatu przemyskiego na drogach, przepustach i mostach to na chwilę obecną już 12 mln zł. Kwota ta znacząco jeszcze wzrośnie ze względu na ogromne zniszczenia w ciągu drogi powiatowej Brzuska- Huta Brzuska, gdzie doszło do urwania drogi i zniszczenia mostu.

Na terenie Gminy Bircza zeszło 8 osuwisk, w tym infrastrukturze drogowej zagraża 1 osuwisko a 7 osuwisk stanowi zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych. Najgroźniejsze osuwisko zeszło w miejscowości Sufczyna. Budynek znajduje się w części centralnej osuwiska. Ruchy masowe widoczne są zarówno powyżej jak i poniżej budynku mieszkalnego. Nadzór budowlany wszczął postępowanie administracyjne.

W Kamiennej Górce również zeszło groźne osuwisko. Poniżej budynku mieszkalnego w odległości 12 metrów znajduje się skarpa osuwiska, istnieje ryzyko dalszego osuwania się ziemi.

Ponadto na terenie Gminy Bircza zaobserwowano kilkadziesiąt innych osuwisk, które nie zagrażają infrastrukturze. Na terenie Gminy Dubiecko również zaobserwowano osuwisko w miejscowości Drohobyczka.

Wszystkie osuwiska zostały sprawdzone przez Powiatowego Geologa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na terenie Gminy Bircza w Hucie Brzuskiej trwają działania w ciągu drogi powiatowej, gdzie został zerwany most oraz dodatkowo dosłownie przerwana przez wodę droga. Wojska inżynieryjne, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wody Polskie prowadzą działania, w tym przede wszystkim związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji do zbudowania przeprawy w miejscu przerwania drogi oraz na zniszczonym moście.

Starosta Przemyski zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o wykazanie poszkodowanych miejscowości z terenu powiatu przemyskiego  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanego w trybie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów, i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Dzięki temu  podczas odbudowy zniszczonej infrastruktury będzie można zastosować skrócone procedury administracyjne. Poszkodowane miejscowości zostały również wykazane do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W ramach koordynacji działań Starosta Przemyski przekazał, na podstawie otrzymanego zapotrzebowania z gminnych ośrodków pomocy społecznej, wniosek do Wojewody Podkarpackiego o wyposażenie gmin w środki do dezynfekcji zalanych budynków mieszkalnych.

W działaniach ratowniczych w obu uderzeniach żywiołu od 22 do 30 czerwca udział brało:

W sumie 398 pojazdów strażackich, w tym 35 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, 202 pojazdy Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 161 pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej spoza systemu.

W sumie 2030 strażaków, w tym 134 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 1087 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 809 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej spoza systemu.

Dodatkowo w działaniach udział brało 40 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ok. 60 żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

Do działań zaangażowany był sprzęt w postaci koparek, wywrotek, dźwigów, samochodów ciężarowych, łódek oraz śmigłowców.

Działania koordynowane były przez Powiatowy Sztab Kryzysowy za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ścisłym współdziałaniu z Komendantem Miejskim PSP w Przemyślu, dowództwem wojsk obrony terytorialnej i wojsk inżynieryjnych oraz wójtami gmin.

Na chwilę obecną wójtowie gmin realizują bardzo intensywne działania związane z szacowaniem strat oraz wnioskowaniem do Wojewody Podkarpackiego o wsparcie finansowe dla poszkodowanych rodzin. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco, w miarę potrzeb zgłaszanych przez wójtów, wspiera ich bezpośrednie zadania w tym zakresie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach wsparcia działań na poziomie gmin wydało 7 800 worków oraz 28 ton piasku, dodatkowo w ramach zabezpieczenia zadysponowano w sumie 6 000 tys. worków z powiatu bieszczadzkiego i Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz 2 000 tys. worków z Miasta Przemyśla i 1 000 worków z Gminy Stubno.

Do zabezpieczenia miejsc ewakuacji w Gminie Bircza Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało 30 materacy, poduszek i koców. Podczas działań decyzją Starosty Przemyskiego PCZK zabezpieczało posiłek ciepły dla wszystkich służb biorących udział w akcji.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30