Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

pokój nr 82 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 282)

pokój nr 83 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 283)

pokój nr 84 (II p.), tel /16/ 678 50 54 (w. 284)

pokój nr 84 A (II p.),  tel. /16/ 678 50 54 (w. 250)

pokój nr 86 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 286)

pokój nr 89 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 289)

pokój nr 90 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 290)

pokój nr 92 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 292)

pokój nr 93 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 293)

pokój nr 94 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 294)

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 296)

 

Geodeta Powiatowy – Bogusława Fac – pokój nr 97 (II p.),

– Naczelnik Wydziału tel. /16/ 678 50 54 (w. 297)

tel./16/ 678 22 16


 

Wydział nadzoruje gromadzenie i korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prowadzi ewidencję gruntów, budynków i lokali. Reprezentuje Skarb Państwa i powiat w sprawach gospodarowania nieruchomościami: •nabywania ich na własność, sprzedaży, zamiany, oddawania w wieczyste użytkowanie, bądź w trwały zarząd. Przeprowadza sprawy uwłaszczenia, związane z reformą rolną i osadnictwem rolnym. Zajmuje się ochroną gruntów rolnych i leśnych. Współuczestniczy w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczonych planów gruntów przeznaczonych do zalesienia. Geodeta Powiatowy sprawuje nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  jednostką organizacyjną powiatu. Nadzoruje wykonywanie robót geodezyjnych i kartograficznych.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30