Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

XLI Sesja Rady Powiatu Przemyskiego

Dzisiaj, tj. 29.07.21 r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Wojciech Bobowski rozpoczął posiedzenie od kondolencji dla Radnej Powiatu Przemyskiego Aliny Cieleckiej-Huk i jej małżonka Andrzeja Huka z powodu śmierci matki Andrzeja Huka Wójta Gminy Przemyśl.
Radni Powiatu Przemyskiego na dzisiejszym posiedzeniu podjęli kilka istotnych dla mieszkańców powiatu uchwał. Wśród nich znalazły się:

– uchwała Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej

– uchwała Rady Powiatu Przemyskiego zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/208/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2021 – 2022.

– uchwała Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.

– uchwała Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dubiecko na kontynuację zadania pn. “Nadbudowa części wschodniej budynku LO w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem – II etap”.

–  uchwała Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

– uchwała Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. W głosowaniach uczestniczyło 16 radnych 3 było nieobecnych.  Szczegóły dotyczące treści uchwał, uzasadnienia do uchwał jak również głosowania dostępne są na naszej stronie pod linkiem:  http://powiatprzemyski.esesja.pl/posiedzenie/8e072b12-0a52-4

W XVL posiedzeniu Rady Powiatu Przemyskiego uczestniczył Jacek Grzegorzak Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko oraz Agnieszka Tereszczak Dyrektor LO w Dubiecku. Obecność burmistrza i dyrektor miała związek z podjęciem uchwały Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dubiecko na kontynuację zadania pn. “Nadbudowa części wschodniej budynku LO w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem – II etap”.  Pismem z dnia 2 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko zwrócił się do rady Powiatu Przemyskiego o wsparcie finansowe drugiego etapu nadbudowy na budynku LO w Dubiecku. Wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu wynosi blisko 700 tys. zł. Gmina nie jest w stanie samodzielnie zrealizować w całości przedsięwzięcia ze środków własnych wnosi o finansowe wsparcie Powiatu Przemyskiego, który jest organem prowadzącym dla LO w Dubiecku. Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę  z samorządem Dubiecka poprzez wspieranie przez Miasto i Gminę Dubiecko zadań własnych powiatu oraz podniesienie standardów szkoły i jej wizerunku Zarząd Powiatu zauważył potrzebę finansowego wsparcia tej inwestycji. Aula posłuży nie tylko uczniom LO można w niej będzie  organizować występy artystyczne dla lokalnej społeczności. Inwestycja ta podniesie standard  budynku i  przyciągnie większą liczbę uczniów – przeczytać możemy w uzasadnieniu do uchwały. Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Przemyskiego podjęła uchwałą, w której udziela wsparcia w kwocie 250 tys. zł. Obecny na sesji Burmistrz serdecznie dziękował Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu Przemyskiego, za życzliwość, jednomyślność i wsparcie na jakie może liczyć ze strony Powiatu Przemyskiego Miasto i Gmina Dubiecko, a Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego uroczyście na jego ręce wręczył dokument uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dubiecko.

 

Oprac. M. Dachnowicz

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30