Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Oprac.: M. Dachnowicz 

31 maja i 1 czerwca br. w Karpaczu odbyło się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w którym uczestniczył starosta przemyski Jan Pączek. W trakcie obrad delegaci skoncentrowali się na najważniejszych dla powiatów kwestiach, przyjmując aż 21 stanowisk w najbardziej newralgicznych sprawach. Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu ZPP. Uhonorowani zostali też zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, a najbardziej zasłużeni samorządowcy odebrali medale Bene Meritus Powiatom. Samorządowcy spotkali się także z partnerskimi samorządami z Ukrainy i Niemiec. Padło wiele serdecznych slow podziękowano za pomoc i solidarność z Ukrainą w tym trudnym dla tego kraju czasie.
Podczas otwarcia posiedzenia tradycyjnie już minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłych w minionym roku samorządowców: Ludwika Węgrzyna, Tadeusza Ferenca, Tadeusza Narkuna i Mariana Mielcarka. Sylwetki tych niezwykle zasłużonych dla samorządu osób zostały zaprezentowane w specjalnie przygotowanym wspomnieniu filmowym
Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył Andrzej Płonka, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski.
XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich jako najwyższy organ ZPP zebrało się, aby zgodnie ze Statutem podsumować działalność ZPP w roku 2022, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzje w sprawach statutowych.
Stanowiska w najważniejszych kwestiach
W trakcie obrad zostało przyjętych aż 21 stanowisk w najbardziej istotnych sprawach. Dotyczyły one: środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów; założeń nowego systemu dochodów powiatów; systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych; lokalnych centrów zdrowia; dyżurów aptek ogólnodostępnych; stwierdzania zgonu; potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych; obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów; poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych; wzmocnienia uprawnień organów zarządzających ruchem drogowym; systemowej waloryzacji opłat administracyjnych.
Kolejne stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP były poświęcone: rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej; finansowaniu systemu orzekania o niepełnosprawności; finansowaniu Domów Pomocy Społecznej; pokrywaniu rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty ponadpodstawowej; wsparciu psychologiczno-pedagogicznego młodzieży szkolnej; roli powiatów jako wspólnot samorządowych odpowiedzialnych za dziedzictwo i za rozwój społeczno-gospodarczy realizowany w oparciu o dziedzictwo zlokalizowane na terenie powiatu; niezbędnym nowym narzędziom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych; samowystarczalności energetycznej samorządów; racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych powiatu; finansowaniu likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.
Najważniejsze decyzje
Obrady w ramach Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich przyniosły też szereg ważnych rozstrzygnięć. Poza wspomnianymi stanowiskami przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne na szczególną uwagę zasługuje m.in. przyjęcie sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego z tego samego okresu.
W trakcie obrad nie brakowało dyskusji tematycznych związanych z funkcjonowaniem powiatów.
Info: https://zpp.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30