Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Single

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Starosta Przemyski Jan Pączek wziął udział XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 16-17 września br. w Wiśle.Finanse samorządowe, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej, prawne uregulowanie kwestii stwierdzania zgonów a także inne problemy istotne dla powiatów były głównymi tematami Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które w tych kluczowych dla samorządowców kwestiach przyjęło kilka stanowisk.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

Uczestnicy Zgromadzenia rozpoczęli obrady minutą ciszy, by w ten sposób uczcić Kolegów, samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku, m.in. Starostę Płockiego Mariusza Bieńka, który utonął w Wiśle, a z którym Starosta Przemyski w maju br. podpisał list intencyjny o współpracy.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

W Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął dr TheophilGallo, Starosta Powiatu Saarpfal, który w tym roku reprezentował podczas Zgromadzenia Związek Powiatów Niemieckich. Zapowiedział współpracę w zakresie rejonów biosfery. Podkreślił jak ważne jest utrzymywanie zbudowanych już mostów między państwami, niezależnie od klimatu politycznego w Europie i na świecie. Mówił o tym, jak ważne jest utrzymywanie wzajemnych relacji dla Związku Powiatów Niemieckich. Zaproponował utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej. Powiat Przemyski ma podpisaną umowę partnerską z powiatem Saarpfal, z uwagi na pandemię spowodowaną covid-19 od ponad roku kontakty pomiędzy samorządami polskim i niemieckim odbywały się tylko w formie online. Udział w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP okazał się sprzyjającą okazją do bezpośrednich rozmów pomiędzy Starostą Przemyskim Janem Pączkiem a dr TeophilemGallo Starostą Powiatu Saarpfal i z towarzyszącymi mu osobami.

Podczas obrad został odczytany list od Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zapewnił w nim, że PSL dostrzega ogromne znaczenie samorządu powiatowego dla rozwoju ojczyzny. „Zapewniam, że robimy wszystko co możliwe, by obronić polski samorząd przed próbami jego destabilizacji i ograniczenia roli w państwie” – napisał szef PSL. Wyraził sprzeciw wobec prób powszechnej centralizacji.

Z kolei Dyrektor Biura ZPP odczytał list przesłany przez Marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek. Podkreśliła rolę samorządów w rozwoju kraju.

Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ZPP przesłał w formie wideo również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podkreślił jak ważna dla Senatu RP jest idea samorządności pojmowana jako jeden z filarów demokratycznego państwa.

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił założenia do programu działania Związku za rok 2021. Głównym obszarem działania pozostanie reprezentowanie interesów powiatów we wszystkich miejscach, w których przesądzane są kwestie prawne bądź finansowe związane z funkcjonowaniem powiatów. ZPP będzie podejmować kwestie związane z finansami samorządu terytorialnego, przepisami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej a także w obszarze edukacji. ZPP będzie monitorował również inne kwestie, jak choćby publiczny transport zbiorowy, prawo budowlane. W dalszym ciągu będzie kształtowana wspólna polityka powiatów. Kontynuowana będzie rola doradcza i szkoleniowa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyły się też wybory uzupełniające. Nową członkinią Zarządu ZPP została Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

Podjęte stanowiska

Delegaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęli także stanowiska w sprawach istotnych dla powiatów. Z ich treścią można zapoznać się tutaj: https://www.zpp.pl/artykul/2261-xxvii-zgromadzenie-ogolne-zpp-przyjete-stanowiska

Oprac.: M. Dachnowicz

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30