Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Single

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line

Szanowni Państwo, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu realizują projekt grantowy pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Działania doskonalące obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie organizacji i metodyki oraz najczęściej stosowanych narzędzi w kształceniu na odległość, które można również wykorzystać w nauczania stacjonarnym.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 h);
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 h);
 3. Metodyka edukacji zdalnej (5 h);
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5 h);
 5. Narzędzia edukacji zdalnej (4 h);
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 h);
 7. MS Teams (5 h.);
 8. Zoom (5 h);
 9. Google Meet (5 h);
 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 h);
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 h);
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 h).

Konsultacje grupowe (6 godzin przypadających na 1 grupę szkoleniową).

Każdy z uczestników zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu z zakresu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (moduł 6) i Metodyki edukacji zdalnej (moduł 3) oraz w trzech, dowolnie wybranych przez siebie modułach. Maksymalny czas, potrzebny do zrealizowania programu przez każdego uczestnika, wynosi 33 godziny dydaktyczne.

Projekt obejmować będzie szkolenia i konsultacje grupowe realizowane w formie zdalnej przez pracowników Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do bogatych zasobów materiałów szkoleniowych opracowanych przez specjalistów z zakresu tematyki omawianych modułów. Zdobyta wiedza i umiejętności z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej, prowadzonej zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2023 r.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:

 • Lider projektu: Ewa Wicherska    email: Ewa.Wicherska@pbw.org.pl
 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, tel. 15 822 13 73, e-mail: tarnobrzeg@pbw.org.pl
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, tel. 13 43-215-72, e-mail: katarzyna.materna@pbw.org.pl
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, tel. 16 678 49 42, e-mail: Lilianna.Zywutska@pbw.org.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30