Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Znamy wyniki konsultacji społecznych w Birczy!

Oprac.: M. Dachnowicz

W dniach od 23 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r. w gminie Bircza przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie rozpatrzenia wniosku Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne poprzez włączenie do gminy Ustrzyki Dolne części terytorium gminy Bircza, obejmującego obręb geodezyjny Krajna i działkę nr 1/1 położoną w obrębie geodezyjnym Wola Korzeniecka, łącznie to ok 340 ha powierzchni. Władze miasta i gminy Ustrzyki Dolne przystępując do przeprowadzenia procedury zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne poprzez powiększenie jej o część terytorium gminy Bircza wystąpiły do gminy Bircza z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym temacie. Ustrzycki samorząd chciał tam wybudować port lotniczy. Mowa o terenie, na którym obecnie znajduje się lądowisko, sporadycznie wykorzystywane do celów lotniczych, m.in. przez wojskowe samoloty i gości hotelu Arłamów. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Bircza, której bezpośrednio dotyczą skutki rozwiązań proponowanych przez Radę Miasta Ustrzyki Dolne polegające na zmniejszeniu granic administracyjnych gminy Bircza o tereny o powierzchni ok. 346 ha. Zasięg obszaru planowanego do wyłączenia został wskazany na mapie w miejscach udostępniania ankiet oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ok. 100% mieszkańców gminy Bircza, którzy wzięli udział w konsultacjach, opowiedziało się przeciw proponowanej zmianie granic. Zatem został spełniony wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Bircza. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wykazują zdecydowany sprzeciw społeczny dla proponowanej zmiany. Na uprawnionych do głosowania 5252 osób, udział wzięło 3026 osób, co stanowi 57,62 %. Przeciw proponowanej zmianie granic głosowało 99,41 %, za zmianą opowiedziało się 0,23 %, a 0,33 % wstrzymało się od głosu. 

Radni Gminy Bircza podczas ostatniej sesji tj. 25.03.2022 r. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Bircza negatywnie opowiedzieli się za proponowaną przez władze miasta i gminy Ustrzyki Dolne zmianą, popierając tym samym głos swoich mieszkańców.  W głosowaniu wzięło udział 12 radnych za negatywną opinią wyrażoną w projekcie uchwały Rady Gminy Bircza głosowało 12 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

Podczas sesji obecny na sali Starosta Przemyski Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Wojciech Bobowski wraz z Wójtem Gminy Bircza Grzegorzem Gągolą i Przewodniczącym Rady Gminy Bircza Kazimierzem Capem złożyli serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy za tak liczny udział w konsultacjach oraz wszystkim, którzy zaangażowani byli w ich przeprowadzenie. Złożyli na ręce sołtysów poszczególnych sołectw i społeczników okolicznościowe pisma i upominki.

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30