Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Ankiety do Strategii Powiatu Przemyskiego

Pragniemy uprzejmie poinformować, że zgodnie z harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Przemyskiego  do 2020,  została już opracowana  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Przemyskiego,  która stanowi część  analityczną opracowywanej Strategii.  Dokument dostępny jest na stronie www.powiat.przemysl.pl.

Założeniem nowej strategii jest skupienie się na problemach oraz celach, na które Samorząd Powiatu Przemyskiego ma lub może mieć wpływ – poprzez realizację corocznych budżetów oraz działanie swoich jednostek organizacyjnych. Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 nie może ingerować w niezależność podmiotów sektora publicznego funkcjonujących na terenie powiatu – takich jak: gminy z ich jednostkami organizacyjnymi lub samorząd województwa.

            Do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie dwóch anonimowych ankiet, zamieszczonych poniżej. Jedna z nich dotyczy problemów, słabych stron i zagrożeń Powiatu Przemyskiego, druga celów i zadań służących rozwojowi Powiatu.

Pragniemy uzyskać opinie jak najszerszego grona  mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców na temat kluczowych zagadnień dotyczących Powiatu Przemyskiego, zarówno za pośrednictwem ankiet, wypełnionych w formie elektronicznej, jak też  podczas  bezpośredniego spotkania warsztatowego w dniu 23 czerwca 2015 r.  w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Jednocześnie informujemy, że można też wypełnić ankiety w wersji drukowanej  i dostarczyć je  do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Pl. Dominikański 3) do 20 czerwca 2015 r. 

Z góry dziękujemy za współpracę i ważny udział Państwa w kształtowaniu koncepcji rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020.

 

 

Załączniki:

Ankieta I w wersji elektronicznej do uzupełniania na stronie internetowej

Ankieta II w wersji elektronicznej do uzupełniania na stronie internetowej

Ankieta I w formacie PDF do pobrania i wydruku

Ankieta II w formacie PDF do pobrania i wydruku 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30