Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofert złożonych w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie #3

Do Starostwa Powiatowego w Przemyślu wpłynęły w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczone oferty na realizację zadania publicznego.

Zarząd Powiatu Przemyskiego uznając celowość ofert zamierza zlecić stowarzyszeniom realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przyjęte oferty:

  1. Uczniowski Klub Sportowy PANCERNI, o nazwie „Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez Organizację Zawodów Sportowych w unihokeju o zasięgu ogólnopolskim – Przemyski Pancerny Unihokej 2024” w hali sportowej w Żurawicy
  2. PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOBREGO WOJAKA SZWEJKA o nazwie „27. Manewry Szwejkowskie pod patronatem Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla”.
  3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PRZEMYSKIEJ, o nazwie Piknik Słowiański „Perunica”.
  4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PRZEMYSKIEJ o nazwie Festiwal Kultury „Noc Kupały”.

Wobec powyższego zamieszcza się w/w oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w zakładce Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można zgłaszać uwagi dotyczące ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przemyślu w Kancelarii Ogólnej, bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu Pl. Dominikański 3 37-700 Przemyśl z dopiskiem: „Małe granty” – uwagi lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy starostwo@powiat.przemysl.pl do dnia 07.03.2024 r.

MaleGranty-Uczniowski Klub Sportowy PANCERNI

MaleGranty-Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciol Dobreg Wojaka Szwejka

MaleGranty-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej-NOCKUPALY

MaleGranty-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej-PERUNICA

Tags:

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30