Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych  

Dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
 • Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 • Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 • Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach  zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy
 • Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości,
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3
 • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
 • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
 • Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

 

Opłaty

 • 48 zł

 

Kasa – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 1044.).

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30