Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu

Wymagane dokumenty

 

Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skale 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu
  • parametry geometrii drogi
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inny zmienny elementów mające wpływ na ruch drogowy,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zwierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego o zrealizowaniu etapu robót,
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 • nazwisko i podpis projektanta.

 

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi nie wymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

Projekt uproszczony powinien zawierać

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
 • powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • sposób rozmieszczania i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących robotę lub czynności wykonywane na drodze w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 

Podstawa prawna 

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2017 poz. 784 ).

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kasa –  parter pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.45 do 15.00, czwartek 7.45 do 14.45)

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30