Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zgłoszenie zmian w zezwoleniu

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć:

 • Dokument potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 WE z dnia 21 października 2009r. ( Dz. Urz. L300 z 14.11.2009r. ) tj. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W tym celu przedsiębiorca wykazuje poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe lub w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.
 • 9000 EURO na pierwszy pojazd samochodowy,
 • 5000 EURO na każdy następny pojazd samochodowy
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, albo oświadczenie o dobrej reputacji nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej,
 • Wykaz pojazdów,
 • Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisu.

 

Opłaty

 • Za zmianę treści uprawnienia 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia za udzielenie uprawnienia,
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.
 • Za wydanie wypisu za każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie uprawnienia w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
 • Za wydanie wypisu w innym przypadku ( np. utrata wypisu ) w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
 • Za wydanie zezwolenia i wypisu pobiera się opłaty wg Rozporządzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013r.  916 ).

 

Kasa – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013r.  916 ).

 

Kontakt

 

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30