Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków/rozbiórkę

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 79 (II p.)
(obsługa gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol i Przemyśl)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 279)

pokój nr 79A (II p.)
(obsługa gmin: Medyka, Orły, Stubno, Żurawica)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 376)

pokój nr 80 (II p.)
(obsługa gmin: Krasiczyn, Krzywcza)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 280)

Naczelnik Wydziału – pokój nr 81 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 281)


Potrzebne dokumenty:

– wniosek o pozwolenie na budowę (Wniosek_o_pozwolenie_na_budowe__PB-1_)

– wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 (pobierz wniosek doc) ,(pobierz wniosek pdf)

– wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pobierz wzór_doc) (pobierz wzór_pdf)

– oświadczenie art. 127a KPA – zrzeczenie się prawa do odwołania zmienione (pobierz wniosek),

PISMO PRZEWODNIE DOT. PONIŻSZYCH WNIOSKÓW:
Pismo informacyjne UAB

– wniosek o nadanie klauzuli prawomocności (pobierz wniosek)
– wniosek o wydanie dziennika budowy (Wniosek-o-wydanie-dziennika-budowy – 2023 )

UWAGA – Prosimy zapoznać się z pismem RDOŚ w Rzeszowie

Opłaty:

Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

 1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza i leśna:
  – za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
  – nie więcej niż – 539 zł
  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
  c) innego budynku – 48 zł,
  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
  e) budowli związanych z produkcja rolną – 112 zł,
  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105 zł,
  h) innych budowli – 155 zł,
  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

 • na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt. 1
 • na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2142 z późniejszymi zmianami), podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30