Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt posiadania gospodarstwa rolnego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 90 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 290)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału – Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

Wniosek należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

w Przemyślu.

Opłaty:

1.Nie podlega opłacie skarbowej:

– do celów emerytalno-rentowych na podstawie art.2 ust.1 pkt.1  lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

– celem zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy na podstawie art.2 ust.1 pkt.5 w związku z pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

  1. Podlega opłacie skarbowej  do celów innych np. sądowych, własnych itp. na  podstawie art. 1. ust. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatymożna dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego Przemyśl ul. Wodna 11, oraz w kasie Starostwa Powiatowego Plac Dominikański 3, lub na numer kontaStarostwa Powiatowego:02 1560 0013 2021 3668 8000 0005VeloBank S.A.

lub w kasie tut. Urzędu.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dokumentu).

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

7 dni.

Sposób  odwołania:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30