Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Uniwersytet Trzeciego Wieku PANSP – Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie otwartej inicjatywy edukacji ustawicznej, stawiającą sobie za cele rozwijanie zainteresowań oraz pobudzanie aktywności intelektualnej, kulturalnej, społecznej i psychofizycznej, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, wśród seniorów tj. osób posiadających status emeryta lub rencisty.

UTW poprzez swoje wielokierunkowe i zróżnicowane działania odpowiada na najistotniejsze potrzeby związane z samorealizacją osób starszych, a także rozwija więzy międzypokoleniowe i przeciwdziała wykluczeniu z życia społecznego i publicznego.

UTW realizuje cele swojej działalności poprzez:

  • popularyzowanie wśród słuchaczy wiedzy naukowej w formie wykładów otwartych, prelekcji i seminariów, w tym zwłaszcza dotyczących problematyki aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności ułatwiających seniorom życie we współczesnym świecie oraz podtrzymywanie aktywności fizycznej słuchaczy w formach warsztatowych lub ćwiczeniowych w ramach dodatkowych zajęć językowych, komputerowych, kulturalnych, kulinarnych, gimnastycznych (rehabilitacja ruchowa), tanecznych, rekreacyjnych itp.;
  • integrowanie słuchaczy w ramach spotkań okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych;

UTW funkcjonuje na zasadzie dobrowolności udziału i opiera swą działalność na zaangażowaniu słuchaczy.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem aktywności w społeczności UTW.

Harmonogram zajęć

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30