Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Projekty z budżetu państwa

Zadania Współfinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych


2020 ROK

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 3+200 w m. Huta Brzuska

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 3+200 w m. Huta Brzuska

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2067R w km 7+530

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2067R w km 7+530

Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”

Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Walawa

Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Walawa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica

Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica


2021 ROK

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i  1777 R w m. Sufczyna

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i  1777 R w m. Sufczyna

Dotyczy wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania  wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania  wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego z podsiębitką w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego z podsiębitką

 

 2022 ROK

Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Przebudowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych wirusem SARS-CoV-2

Remont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych tj. wymiarów i kąta nachylenia

flaga godloRemont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych tj. wymiarów i kąta nachylenia

Przebudowa dachów przy pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej
Przebudowa dachów przy pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej


2023 ROK

Strzelnica w powiecie 2023

Strzelnica info na str

Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234

Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234

AKTUALIZACJA: Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234 AKTUALIZACJA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze

Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze

Przebudowę drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowę drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rządowe dopłaty do przewozów autobusowych w roku 2023 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Rządowe dopłaty do przewozów autobusowych w roku 2023 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno

AKTUALIZACJA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno AKTUALIZACJA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki – Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych
w miejscowości Krówniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki – Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych
w miejscowości Krówniki

AKTUALIZACJA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki – Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych
w miejscowości Krówniki AKTUALIZACJA

„Branżowe Oddziały Wojskowe”

Branżowe Oddziały Wojskowe

 


 

2024 ROK

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica

Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R

Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica

Przebudowa drogi powiatowej nr 2067RHucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica

PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

Przebudowę DP nr 2094R Fredropol – Hermanowice

Przebudowę DP nr 2094R Fredropol – Hermanowice

 

 

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Przemyskiego do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  1. orzeczenie równoważne do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika:

  1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania w roku 2024 pozyskano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 682 866,54 zł.

Powiat Przemyski powierzył realizację zadania w drodze otwartego konkursu ofert Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30